ჩრდილოეთ კავკასია

გიორგი ნონიაშვილი: რა ინტერესები გვაქვს ჩრდილოეთ კავკასიაში?
გიორგი ნონიაშვილი: რა ინტერესები გვაქვს ჩრდილოეთ კავკასიაში?
საქართველოსთვის უფრო "ახლოს" არის შორეული გეოგრაფიული წერტილები, ვიდრე ჩრდილოეთ კავკასია. პოლიტიკურ ურთიერთობებში, მანძილი მხოლოდ კილომეტრებით არ იზომება. ჩვენი ხალხის ცოდნაც და ინტერესიც უახლოესი სამეზობლოს მიმართ უკიდურესად მწირია. შესაძლოა, გულმოდგინეთ განვიხილოთ საფრანგეთში, აშშ-ში ან თუნდაც სკანდინავიაში მომხდარი ამბები, მაგრამ აქვე, ახლოს, ინგუშეთში რა პროცესები მიმდინარეობს, წარმოდგენა არ გვაქვს. ამასთან ერთად, ჩვენც და ხელისუფლებებსაც გვავიწყდება, რომ მოსკოვი ყოველთვის საქართველოს წინააღმდეგ ჩრდილოეთ-კავკასიას იყენებს. ასე მოხდა 2008 წელსაც. “აგვისტოს ომში” ჩვენს წინააღმდეგ ჩრდილო-კავკასიურმა ბატალიონმა "ვოსტოკმა" იომა.