თეონა ტურაშვილი

თეონა ჟურნალ ტაბულაში არის რუბრიკა ,,მსოფლიოს“ ჟურნალისტი. იგი წერს სტატიებს საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ. ტაბულაში თეონამ მუშაობა დაიწყო 2010 წლის მარტიდან. იგი ამჟამად არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო, ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის ,,ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში“ მეორე კურსის სტუდენტი. ამავე უნივესიტეტში მან 2010 წელს მიიღო სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი, პროფესია საერთაშორისო ურთიერთობები.

ავტორის სტატიები