ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდების განრიგი ცნობილია

naec.ge

ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი ცნობილია - ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს დაიწყება და 26 ივლისს დასრულდება, ხოლო სამაგისტრო გამოცდები 20-დან 27-ივლისამდე ჩატარდება.

2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი:

 

3-4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ქართული ენა და ლიტერატურა;

6-7 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ზოგადი უნარები;

10-11 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ინგლისური ენა;

10-ივლისი (პირველი სესია) 11-ივლისი (მეორე სესია) - რუსული ენა;

10 ივლისი (მეორე სესია) - ფრანგული ენა;

11 ივლისი (პირველი სესია) - გერმანული ენა; 

12 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - გეოგრაფია; 

13 ივლისი (მეორე სესია) - მათემატიკა; 

14 ივლისი (მეორე სესია) - ლიტერატურა; 

17 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ისტორია; 

18 ივლისი (მეორე სესია) - ბილოგია; 

19 ივლისი (მეორე სესია) - ქიმია; 

25 ივლისი (პირველი სესია) - სამოქალაქო განათლება; 

26 ივლისი (პირველი სესია) - ფიზიკა; 

26 ივლისი (პირველი სესია) - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

27 ივლისი (პირველი სესია) სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი.

2017 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი:

 

20 ივლისი (მეორე სესია) - წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი: A);

21 ივლისი (მეორე სესია) - ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი: A);

24 ივლისი (მეორე სესია) - წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი - B);

25 ივლისი (მეორე სესია) - ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი: B);

26 ივლისი (მეორე სესია) - წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი - C);

27 ივლისი (მეორე სესია) - ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი - C).

კომენტარები