ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 4 ივლისს დაიწყება – განრიგი

ipress

ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი ცნობილია.  გამოცდები 4 ივლისს, ქართული ენისა და ლიტერატურით დაიწყება და 22 ივლისს სამოქალაქო განათლების გამოცდით დასრულდება. ასევე ცნობილია საგრანტო კონკურსისა და სამაგისტრო გამოცდის განრიგი. 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა:

 • 4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • 5 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • 6 ივლისი (პირველი სესია);
 • 4 ივლისი (პირველი სესია) - ოსური ენა;
 • 8 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - მათემატიკა;

უცხოური ენა:

 • 11 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ინგლისური ენა;
 • 12 ივლისი (პირველი და მეორე  სესია) - ინგლისური ენა;
 • 13 ივლისი (პირველი სესია) – ინგლისური ენა;
 • 13 ივლისი (მეორე სესია) - რუსული  ენა; 
 • 13 ივლისი (მეორე სესია) - ფრანგული ენა;
 • 13 ივლისი (მეორე სესია)  - გერმანული ენა;

ფიზიკა

 • 14 ივლისი (მეორე სესია);

ლიტერატურა

 • 14 ივლისი (მეორე სესია);

ქიმია

 • 15 ივლისი (მეორე სესია);

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

 • 15 ივლისი (მეორე სესია);

ისტორია:

 • 18 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • 19 ივლისი (პირველი სესია);

ზოგადი უნარები

 • 19 ივლისი (მეორე სესია);

ბიოლოგია

 • 20 ივლისი (მეორე სესია);

გეოგრაფია

 • 21 ივლისი (მეორე სესია);

სამოქალაქო განათლება

 • 22 ივლისი (პირველი სესია); 

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი

 • 6 ივლისი (მეორე სესია);

საერთო სამაგისტრო გამოცდა

 • 26 ივლისი   (პირველი და მეორე სესია) - წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;
 • 27 ივლისი (პირველი  და მეორე სესია) - ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;

საგნის/პროფესიული უნარების/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა

 • 6 ივლისი (მეორე სესია) – უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;

7 ივლისი (პირველი სესია):

 • ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);
 • ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);

7 ივლისი (მეორე სესია):

 • მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);
 • მუსიკა;
 • სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

14 და 15 ივლისი (პირველი  სესია) 

 •  პროფესიული უნარები;

14 ივლისი (მეორე სესია)

 •  ბიოლოგია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

15 ივლისი (მეორე სესია):

 • გეოგრაფია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
 • აზერბაიჯანული ენა;

19 ივლისი (მეორე სესია) 

 • ქიმია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

20 ივლისი (პირველი სესია) 

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
 • მათემატიკა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
 • სომხური ენა;

21 ივლისი (პირველი სესია) 

 • ისტორია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
 • სპორტი;
 • ფიზიკა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

22 ივლისი (პირველი სესია)

 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;
 • ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;
 • ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი; 
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - წერითი ნაწილი;

24 ივლისი

 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული ნაწილი;

25 ივლისი 

 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;
 • გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;
 • ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;
 • ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი.

 

კომენტარები