მაკა გამცემლიძე

ჟურნალ ტაბულას ბიზნესისა და ეკონომიკის ჟურნალისტი 2010 წლის იანვრიდან. 2006–2008 წლებში საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული განვითარებისა და რეფორმების ფონდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ინტერნი. 2005–2009 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე. 2007 წელს მართვის ევროპულ უმაღლეს სკოლა ESM–თბილისში საზოგადოებასთან ურთიერთობის მოკლე კურსი, ხოლო გაუ თბილისის პიარ სკოლაში ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სასწავლო კურსი გაიარა.

ავტორის სტატიები