ეკონომიკა

თურნავა: ბიზნესებს 6 მლნ-ზე მეტი ღირებულების იჯარის გადასახადებს და ჯარიმებს ვაპატიებთ

ეკონომიკის მინისტრმა, ნათია თურნავამ დღეს, 12 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ 2021 წლის 21 მარტიდან ერთი წლის განმავლობაში, ბიზნესებს ეპატიებათ ქირის და იჯარის გადასახადი, რაც ჯამში 5 მილიონს აღემატება. 

გარდა ამისა, მისივე თქმით, მათ ასევე ეპატიებათ გადაუხდელობით ან დაგვიანებით გადახდის გამო დარიცხული ჯარიმა, რაც ჯამში დაახლოებით მილიონს შეადგენს.

"შეღავათები შეეხება იმ პირებსა და სუბიექტებს, რომლებსაც სარგებლობით, მაგალითად, იჯარით, ქირით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსგან გადაცემული აქვთ სახელმწიფო ქონება და იმ პერიოდში, როდესაც ყველაზე მკაცრი შეზღუდვები იყო დაწესებული პანდემიის გამო, ან ვერ შეძლეს სარგებლობის საფასურის დროულად გადახდა, ან შეძლეს ნაწილობრივ, რის გამოც, კანონით დაეკისრათ პირგასამტეხლო.

ჯამში 1652 პირს, 2020 წლის 21 მარტიდან 2021 წლის 21 მარტამდე პერიოდში, ჰქონდა 5 071 875 ლარისა და 100 608 აშშ დოლარის გადახდის ვალდებულება სახელმწიფო ქონებით სარგებლობისთვის. მთავრობის გადაწყვეტილებით, იმ პირებს, რომლებმაც ან საერთოდ ვერ შეძლეს, ან ნაწილობრივ მოახერხეს სახელმწიფოს წინაშე აღებული ფინანსური ვალდებულების შესრულება, ეპატიებათ გადაუხდელი თანხები, რაც დაახლოებით მილიონამდე ლარია და ასევე დაკისრებული პირგასამტეხლო, რომლის ოდენობაც 700 000 ლარს აღემატება. ხოლო იმ პირებს, რომლებმაც აღნიშნულ პერიოდში - 2020 წლის 21 მარტიდან 2021 წლის 21 მარტამდე, სრულად ან ნაწილობრივ გადაიხადეს სახელმწიფოს წინაშე აღებული ვალდებულებით განსაზღვრული თანხები, ეს ჩაეთვლებათ მომავალი პერიოდის ვალდებულების შესრულებაში. ჯამში, ჩათვლილი თანხის ოდენობა 4 500 000 ლარს აღემატება". - ვკითხულობთ მთავრობის განცხადებაში. 

კომენტარები