აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში

სახ.დეპ.-ის რეკომენდაცია - მეტი აქცენტი ორგანიზებული დანაშაულის და ფულის გათეთრების კავშირზე

EPA

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა კონგრესს წარუდგინა 2019 წლის საერთაშორისო ნარკოტიკების კონტროლის სტრატეგიის ანგარიში, რომელიც ასახავს აშშ-სათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობას ნარკოტიკებთან ბრძოლის კუთხით. ანგარიშის პირველი თავი ნარკოტიკების კონტროლის კუთხით განხორციელებულ აქტივობებს მოიცავს, ხოლო მეორე თავი ფულის გათეთრებას და ფინანსურ დანაშაულებს შეეხება.

ანგარიშში საუბარია საქართველოზეც:

"საქართველოში არალეგალური შემოსავლების დიდი ნაწილი საბანკო თაღლითობას, კიბერდანაშაულს და თანხების მითვისებას უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ პარალელური ფინანსური გამოძიებები ნარკოდანაშაულის შემთხვევებში, ცოტა მყარი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ნარკოტიკებით ვაჭრობიდან მიღებული არალეგალური შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ოფიციალური ფინანსური სისტემის გავლით თეთრდება. თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველო მდებარეობს ტრეფიკინგისათვის მნიშვნელოვან და კარგად ჩამოყალიბებულ დერეფანში, მაღალი ალბათობაა იმისა, რომ ნაღდი ფულის კონტრაბანდა და გათეთრება ხდება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიები საქართველოს ხელისუფლების კონტროლის გარეთაა და მონიტორინგის საგანი არაა."

ანგარიშში გაცემულია რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისთვისაც:

"საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა მეტი აქცენტი უნდა გააკეთონ ორგანიზებულ დანაშაულსა და ფულის გათეთრებას შორის კავშირების გამოძიებაზე. საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა ჩამოაყალიბონ სპეციალური მიდგომა რათა უზრუნველყონ შესაბამის ორგანოებს შორის ინფორმაციის გაცვლის და თანამშრომლობის გაზრდა, დაზვერვისა და რესურსების გაერთიანება ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლისათვის. საქართველომ ასევე უნდა გადადგას ნაბიჯები სათამაშო ინდუსტრიის ზედამხედველობისათვის."

კომენტარები