ინფლაცია

როგორ იცვლებოდა ძირითადი სასურსათო პროდუქტების ფასები 1999 წლიდან დღემდე

Reuters

საქართველოს მოსახლეობა საკუთარი შემოსავლის თითქმის ნახევარს, 43%-ს სურსათის შესაძენად ხარჯავს, რაც განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებლებს რამდენჯერმე აღემატება. შესაბამისად, სასურსათო პროდუქტების ფასებს ქვეყანაში საკმაოდ მნიშველოვანი სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს. 

გასული 18 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად ხორცპროდუქტების ფასებია გაზრდილი, სადაც ფასები პრაქტიკულად გასამმაგებულია. ასევე მკვეთრად არის გაზრდილი ყველის, შაქრის, ლობიოს და სხვა პროდუქტების ფასები. შედარებითი სტაბილურობით გამოირჩევა კარტოფილისა და კვერცხის ფასები.

კომენტარები