შარლ მიშელი

მიშელი: საქართველოში საჭიროა რეფორმები გავატაროთ თანმიმდევრულად და დამაჯერებლად

საქართველოში საჭიროა რეფორმები გავატაროთ თანმიმდევრულად და დამაჯერებლად, ფუნდამენტური ღირებულებებისა და სანდო ინსტიტუციების გათვალისწინებით. თუ პოზიციას ამ მნიშვნელოვან სფეროებში დავკარგავთ, ჩვენ მის სხვაგან დაკარგვის საფრთხესაც ვაჩენთ. 

ევროკავშირი მხარს დაუჭერს ყველა ინიციატივას მეტი თანამოქმედებისა და კოოპერაციულობის შესაქმნელად [აღმოსავლეთ] პარტნიორებს შორის, სამი ასოცირებული პარტნიორის: საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის ჩათვლით. 

თქვა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა, შარლ მიშელმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის გახსნაზე.

კომენტარები