საგარეო ვაჭრობა

საქართველოს 10 უმსხვილესი საიმპორტო და საექსპორტო საქონელი

earth.com

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ $7 481.6 მლნ შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 21.7%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 27.8%-ით გაიზარდა და 2 275.6 მლნ აშშ დოლარს შეადგინა, ხოლო იმპორტი 19.3%-ით, 5 206.0 მლნ აშშ დოლარამდე გაიზარდა.

საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2021 წლის იანვარ-ივლისში, 2 930.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.2%-ია.

ექსპორტის მიხედვით უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფებია:

 1. სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - 465.9 ათასი აშშ დოლარი, წილი მთლიან მოცულობაში - 20.5%;
 2. მსუბუქი ავტომობილები - 248.3 ათასი აშშ დოლარი, 10.9%;
 3. ფეროშენადნობები - 228.5 ათასი აშშ დოლარი, 10%;
 4. ყურძნის ნატურალური ღვინოები - 124.7 ათასი აშშ დოლარი, 5.5%;
 5. სპირტიანი სასმელები - 81.4 ათასი აშშ დოლარი. 3.6%;
 6. მინერალური და მტკნარი წყლები - 79.9 ათასი აშშ დოლარი, 3.5%;
 7. სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული - 55.1 ათასი აშშ დოლარი, 2.4%;
 8. სასუქები მინერალური ან ქიმიური აზოტოვანი - 54.3 ათასი აშშ დოლარი, 2.4%;
 9. ტრიკოტაჟის ნაწარმი - 43 ათასი აშშ დოლარი, 1.9%;
 10. თხილი და სხვა კაკალი - 37 ათასი აშშ დოლარი, 1.6%.

რაც შეეხება იმპორტს, 10 უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფი შემდეგნაირად გამოიყურება:

 1. მსუბუქი ავტომობილები - 461.8 ათასი აშშ დოლარი, 8.9%;
 2. ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - 404.9 ათასი აშშ დოლარი, 7.8%;
 3. სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - 395.6 ათასი აშშ დოლარი, 7.6%;
 4. სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული - 203.8 ათასი აშშ დოლარი, 3.9%;
 5. ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები სხვა - 179.6, 3.4%;
 6. სატელეფონო აპარატები - 115.2 ათასი აშშ დოლარი, 2.2%;
 7. სატვირთო ავტომობილები - 71.2 ათასი აშშ დოლარი, 1.4%;
 8. ვაქცინები, სისხლი და იმუნური პროდუქტები - 62 ათასი აშშ დოლარი, 1.2%;
 9. გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები - 61 ათასი აშშ დოლარი, 1.2%;
 10. ხორბალი და მესლინი - 46.4 ათასი აშშ დოლარი, 0.9%.

კომენტარები