გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მურა დათვის ფოტოპორტრეტი ალგეთის ეროვნული პარკიდან

გარემოს და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მურა დათვის ფოტოპორტრეტი ალგეთის ეროვნული პარკიდან;

ფოტო: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

კომენტარები