დევიდ ბოუი

წიგნების გარეკნებად გარდაქმნილი დევიდ ბოუის სიმღერები - ფოტოები

ამერიკელმა გრაფიკულმა დიზაინერმა ტოდ ალკოტმა, დევიდ ბოუის სიმღერებს წიგნების ვიტნაჟური გარეკნები შეუსაბამა.

კომენტარები