უბედური შემთხვევა

ვარ­კე­თი­ლში გაზით ინტოქსიკაციის შედეგად ორი მამაკაცი გარდაიცვალა

pennystockresearch

თბი­ლის­ში, ვარ­კე­თი­ლის და­სახ­ლე­ბა­ში ბუ­ნებ­რი­ვი აი­რით ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ის შე­დე­გად ორი მა­მა­კა­ცი გარ­და­იც­ვა­ლა. და­სახ­ლე­ბას ბუ­ნებ­რი­ვი აი­რით შპს "ვარ­კე­თი­ლა­ი­რი" ამა­რა­გებს.

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­მ გა­მო­ძი­ე­ბა სსკ-ის 240-ე პრი­მა მუხ­ლის მე­ო­რე ნა­წი­ლით დაიწყო. ეს გულისხმობს ელექტრო და თბო­ე­ნერ­გი­ის, გა­ზის, ნავ­თო­ბის ან ნავ­თო­ბპ­რო­დუქ­ტე­ბის ობი­ექ­ტზე უსაფრ­თხო­ე­ბის წე­სის დარ­ღვე­ვას, რა­მაც ადა­მი­ა­ნის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია. 

კომენტარები