ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ანტი-NATO კარიკატურა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, ვარიანტი II

ანტი-NATO
Naec.ge

ტესტი ისტორიაში, დავალების კითხვები: 

1. რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციაა გაკრიტიკებული კარიკატურაზე? 2. რომელი სახელმწიფოა გაშარჟებული კარიკატურის მიხედვით და რატომ? 3. ჩვეულებრივ, რომელ სახელმწიფოში იქმნებოდა მსგავსი სახის კარიკატურები ყველაზე მეტად და ყველაზე ხშირად? 4. რა ეწოდება საერთაშორისო ურთიერთობების იმ პერიოდს, რომელსაც ზემოთ მოტანილი კარიკატურა ასახავს?

კომენტარები