ქართული ოცნება

გოცირიძე: მთაწმინდაზე კალაძის პრეზენტაცია ასოცირდება მთაწმინდიდან მის გამოქანებასთან

პიარში მილიონებს ხარჯავს კალაძე და ნუთუ, ერთი კარგი პიარის სპეციალისტი არ ჰყავდა, რომ მაინცდამაინც მთაწმინდის პარკში არ დაენიშნა, მთაწმინდაზე კალაძის პრეზენტაცია ასოცირდება მთაწმინდიდან კალაძის გამოქანებაზე და სტარტის მიცემა იქნება არა საარჩევნო კამპანიის, არამედ სტარტის მიცემა საზოგადოებაში აღიქმება, როგორც კალაძის გამოქანება ზემოდან ქვევით. არ ჯობდა რომელიმე სხვა პარკი აერჩია? ან მუშთაიდის პარკი, ან ვაკის პარკი...

კომენტარები