შოთაძის მოსმენა

შოთაძე: ტერმინი პროკურატურა მოდის ლათინური სიტყვისგან "პროკურარე", რაც ნიშნავს ზრუნვას

ტერმინი პროკურატურა მოდის ლათინური სიტყვისგან "პროკურო", "პროკურარე", რაც ნიშნავს ზრუნვას მართვას უზრუნველყოფას, აღკვეთას. ამ სიტყვის მნიშვნელობიდანაც ძალიან კარგად ჩანს ის როლი, რაც პროკურატურას აკისრია, ქვეყანაში სამართლიანობისა და კანონიერების უზრუნველყოფა. 

ირაკლი შოთაძე პარლამენტში სიტყვისთ გამოსვლისას.

კომენტარები