QUIZ

QUIZ: რამდენად კარგად იცნობ Pixar-ის ანიმაციურ ფილმებს?

სტუდია Pixar-ის ანიმაციებზე რამდენიმე თაობა გაიზარდა. ამ ქვიზის დახმარებით შეგიძლიათ გაიგოთ, რამდენად კარგად გახსოვთ Toy Story-ს, Up-ის, Brave-ისა და ბევრი სხვა ფილმის პერსონაჟების ისტორიები, რომლებიც ასე ძალიან გვიყვარს. 

Loading...

კომენტარები