ხელოვნება

ცნობილი ნახატების მიხედვით მოწყობილი ნამდვილი ოთახები [გალერეა]

შემოქმედებითმა სააგენტომ NeoMam ცნობილ ნახატებში ასახული ოთახები რეალურ ოთახებად აქცია. 

კომენტარები