სტრასბურგის სასამართლო

გეწაძე: გამოცდილება და ცოდნა ჩემი ძლიერი მხარეა

რაიმე მხარდამჭერას გამოვრიცხავ, დამოუკიდებელი ვარ ამ კონკურსში. სადღაც ხომ უნდა მუშაობდეს ადამიანი, რომ პროფესიული გამოცდილება დააგროვოს და კვალიფიკაცია აიმაღლოს. ამ შემთხვევაში, ვარ მე მოქმედი მოსამართლე, ამავე დროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და ამ ორივე სფეროში მუშაობამ მე უბრალოდ გამოცდილება და ცოდნა შემძინა, რაც ჩემი ძლიერი მხარეა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი შოთა გეწაძე, რომელიც სპეციალური სამთავრობო კომისიის მიერ შერჩეულ, ევრომოსამართლეობის მსურველ ხუთ კანდიდატს შორის მოხვდა.

კომენტარები