იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

გოცირიძე: მოსამართლის მიმართ უნდა დადგინდეს დასაშვები კრიტიკის ფარგლები

მე ვიტყოდი, რომ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელია, მაგრამ სასამართლოს დამოუკიდებლობა არ ნიშნავს დამოუკიდებლობას მხოლოდ ხელისუფლებისგან. იგი გულისხმობს დამოუკიდებლობას მხარეებისგან, მედიისგან, საზოგადოების გავლენისგან და ა.შ. ამ თვალსაზრისით, სერიოზული პრობლემები ჯერ კიდევ გვაქვს. ვფიქრობ, საქართველოში უნდა ამაღლდეს სასამართლოს დამოუკიდებლობის აღიარების ხარისხი. მედიამ, პოლიტიკოსებმა უნდა ისწავლონ სასამართლოსადმი დამოკიდებულება. მოსამართლის მიმართ უნდა დადგინდეს დასაშვები კრიტიკის ფარგლები

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ევა გოცირიძე სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ.

კომენტარები