ლიბერალიზმი

მინდიაშვილი: "ეროვნულ" შავრაზმელობას ჰყავს ერთადერთი, უცვლელი მტერი - ლიბერალიზმი

ქართულ "ეროვნულ" შავრაზმელობას აქვს სხვადასხვა სტადიები, სხვადასხვა მოდუსები, გვევლინება განსხვავებული ფერებით, განსხვავებული მამაოებით, ინტელექტუალებითა და რაინდებით, მაგრამ ჰყავს ერთადერთი და უცვლელი იდეოლოგიური მტერი - (ილიასეული) ლიბერალიზმი.

წერს Facebook-ში თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი.

კომენტარები