საუბარი რელიგიაზე

სკოლაში ნასწავლი შეუწყნარებლობა

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI) იკვლია, როგორ აისახება სასკოლო სახელმძღვანელოებში რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნება. მიგნებულ დრამატულ შედეგებზე კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი გვესაუბრება

კომენტარები