ჯანდიერი: პარლამენტი გადის კონსტიტუციური კონტროლიდან

აღნიშნული კანონპროექტი ხელყოფს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტიან ფუნქციონირებას და ქვეყანაში საკონსტიტუციო კონტროლის ეფექტიანად განხორციელების შესაძლებლობას. ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვნად არის დაჩქარებული რუსთავი 2-ის პროცესებიდან გამომდინარე. მეორე მხრივ, პროცესი არის უფრო ღრმა. ეს გულისხმობს იმას, რომ პარლამენტი საერთოდ გადის  კონსტიტუციური კონტროლიდან. ეს არის საკანონმდებლო მავნებლობა

საქართველოს განვითარების ფონდის სამართლის თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი დავით ჯანდიერი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში მიღებული ცვლილებების შესახებ

კომენტარები