ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის დეტალები

სამოქმედო გეგმა, რომელიც ქართულ მხარეს გადმოეცა, განსახორციელებელ რეფორმებს განსაზღვრავს. დოკუმენტში საუბარია მართლმსაჯულების სფეროში რეფორმის გაგრძელებაზე. რეკომენდაცია ეხება მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის, ეფექტიანობის, მიუკერძოებლობისა და პროფესიონალიზმის გაზრდას.

კომენტარები