საკანონმდებლო ცვლილებები

2013 წლის მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები

ტაბულამ შეაჯამა საქართველოს პარლამენტის მიერ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიღებული ის კანონები, რომლებმაც საზოგადოების ყურადღება ყველაზე მეტად მიიქცია და რომლებიც ადამიანთა ცხოვრებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ.

კომენტარები