კახა თარგამაძე, საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი

პრაქტიკულად, ქვეყანა გადარჩა. დამარცხდა ფაშიზმი, ასე ვთქვათ... ქვეყანაში ნელა-ნელა, ძალიან რთულად, მიმდინარეობს სამართლიანობის აღდგენა. პირველ რიგში, მოხდა ერთი რამ, შეწყდა ეს ტყუილუბრალო დაჭერები, შეწყდა ადამიანების ტანჯვა და წამება, შეწყდა ადამიანების დახოცვა ქუჩებში და, პრაქტიკულად, მიეცათ ადამიანებს ცხოვრების უფლება

კომენტარები