კორონავირუსი საქართველოში

ევროკავშირმა საქართველოს 100 მილიონი ევრო მაკროეკონომიკური დახმარებისთვის გადმოურიცხა

ევროკავშირმა მაკროეკონომიკური დახმარების ფარგლებში საქართველოს 100 მილიონი ევროს ტრანში გადმოურიცხა. აღნიშნული დახმარება მიზნად ისახავს საქართველოს საგადასახადო ბალანსის გაუმჯობესებასა და საგარეო საფინანსო მდგომარეობის აღდგენას. 

აღნიშნული ტრანში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი დაფინანსების თანმდევია. 

2018 წლის აპრილში დამტკიცებული მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის ტრანშის მეორე ნაწილი (25 მილიონი ევრო) სესხებისა (20 მლნ ევრო) და გრანტის (5 მლნ ევრო) სახით გასაცემი თანხებისგან შედგება. პოლიტიკის სფეროში არსებული კონკრეტული შეთანხმებული პირობების შესრულებამ ამ მეორე ტრანშისთვის შესაძლებელი გახადა რეფორმების გატარება სახელმწიფო ფინანსების მართვის, ფინანსური სექტორის, სოციალური და შრომის ბაზართან დაკავშირებული პოლიტიკისა და ბიზნეს გარემოს სფეროებში.

საქართველოს გარდა, 250 მილიონი ევროს ტრანში მიიღო იორდანიამ და 50 მილიონი - მოლდოვამ.

კომენტარები