სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები

სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები მოზარდებში - სტატისტიკა

​ბევრ მშობელს სჯერა, რომ თუ მოზარდს სექსზე ინფორმაციას არ მიაწვდის, მას სქესობრივი კონტაქტი სრულწლოვნობამდე არ ექნება. თუმცა, სპეციალისტები თანხმდებიან და სხვადასხვა კვლევაც ადასტურებს, რომ სექსუალური განათლება კი არ აჩქარებს პირველ სქესობრივ აქტს, პირიქით, მოზარდს ამ ნაბიჯის გააზრების საშუალებას აძლევს.

გარდა ამისა, ასეთ დროს გაცილებით ნაკლებია სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების (სგგდ) რისკი.

ტაბულამ არასრულწლოვნებში სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან გამოითხოვა. აღმოჩნდა, რომ მოზარდებში ბოლო წლებში გამოვლინდა სიფილისის, ტრიქომონიაზის და სხვა ინფექციები.

ხაზგასასმელია, რომ ეს სტატისტიკა ეყრდნობა ექიმთან მიმართვიანობას. შესაბამისად, უცნობია რამდენ მოზარდს ჰქონდა ინფექცია და სპეციალისტისთვის არ მიუმართავს.

გთავაზობთ 2016-2018 წლებში ასაკისა და სქესის მიხედვით სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შემთხვევებს. აღსანიშნავია, რომ მონაცემები შეკრებილია 0-14 და 15-19 წლის ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, შესაბამისად, შეუძლებელია არასრულწლოვანთა შორის დაფიქსირებული ინფექციების ზუსტი რაოდენობის გამოყოფა.

გარდა ამისა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკის მიხედვით, 2018 წლის 6 თვეში საქართველოში 342 არასრულწლოვანის ორსულობა აღირიცხა, მათგან 36-მა აბორტი გაიკეთა. უფრო მაღალია მაჩვენებელი წინა წლებში: 2017 წელს 813 ორსულობა და მათ შორის 103 აბორტი, 2016 წელს კი 1190 ორსულობა და მათგან 103 აბორტი. გარდა ამისა, ბოლო წლებში არასრულწლოვნებში გამოვლინდა სიფილისის, ტრიქომონიაზის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებიც.

შეიძლებოდა თუ არა ამის თავიდან აცილება, თუ მოზარდებს ეცოდინებოდათ ორსულობის ან დაავადებების რისკის და თავის დაცვის შესახებ? ამაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა რთულია, თუმცა იმის თქმა ნამდვილად შესაძლებელია, რომ მეტი ინფორმირებულობა საფრთხეებს ამცირებს.

რეპროდუქტოლოგები, ფსიქოლოგები, განათლების სპეციალისტები და სექსოლოგები მოზარდებში სქესობრივი განათლების აუცილებლობაზე მრავალი წელია საუბრობენ.

წაიკითხეთ, რატომ უნდა ჰქონდეთ მოზარდებს ინფორმაცია სქესობრივ ჯანმრთელობაზე და რას აპირებს განათლების სამინისტრო.

კომენტარები