თეორემა

რა ხდება თავისუფალ დემოკრატებში?

კომენტარები