თეორემა

საპარლამენტო არჩევნები და მისი შედეგები

მაჟორტარული არჩევნების მეორე ტურებზე, ასევე პოლიტიკურ ძალთა მოსალოდნელ გადანაწილებაზე თეორემას სტუდიაში დავით ბერიტაშვილი, გიორგი ბადრიძე და გიორგი რუხაძე საუბრობენ. 

 
 
 
 

კომენტარები