კობა დავითაშვილი

მორატორიუმი პირველ საკონსტიტუციო სარჩელამდე იმოქმედებს, რადგან შემოთავაზებული პროექტი კონსტიტუციური არ არის. კონსტიტუციის 21-ე მუხლი, სადაც საუბარია საკუთრების უფლებაზე, არ იცნობს განსხვავებას საქართველოს მოქალაქესა და მოქალაქეობის არმქონე პირებს შორის. საკუთრების უფლება აქვს ყველას. ამიტომ 21-ე მუხლს უნდა დაემატოს ან წინადადება, ან ცალკე პუნქტი იმის შესახებ, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწა შეიძლება იყოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის საკუთრებაში. გავმართოთ კონსულტაცია უმცირესობასთან და მოხდეს საკონსტიტუციო წინადადების ინიცირება, რადგან წარმოდგენილი ინიციატივები პირველ საკონსტიტუციო სარჩელამდე იმოქმედებს. არსებობენ სამიზნე ჯგუფები, რომელიც კანონის მიღების შემდეგ სარჩელს შეიტანს და კანონი გაუქმედება

კობა დავითაშვილი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის, საფინანსო-საბიუჯეტო და აგრარულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე

კომენტარები