არჩევნები2012

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეგზიტპოლის საბოლოო შედეგებს აქვეყნებს

სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უწ­ყე­ბე­ლი 2012 წლის სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის ეგ­ზიტ­პო­ლის საბოლოო შე­დე­გებს აქ­ვეყ­ნებს.

20:00 საათის მონაცემებით, ეგზიტპოლის შედეგები შემდეგნაირად გადანაწილდა:

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 33%

ქართული ოცნება - 33%

ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა - 2%

ლეიბორისტული პარტია - 1%

უარი პასუხზე - 30%

ამავე ეგზიტპოლის წინასწარი შედეგებით, სა­ღა­მოს 17:30 სა­ა­თის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ეგ­ზიტ­პო­ლის შე­დე­გე­ბი ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბოდა: ქართული ოცნება - 35%; ნაციონალური მოძრაობა - 30%; უარი პასუხზე - 32%.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უწ­ყებ­ლის დაკ­ვე­თით ეგ­ზიტ­პო­ლი გერ­მა­ნუ­ლი კვლე­ვი­თი კომ­პა­ნია GFK - მ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. ეგ­ზიტ­პო­ლი არ ით­ვა­ლის­წი­ნებს მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლი წე­სით არ­ჩევ­ნე­ბის შე­დე­გებს.

კომენტარები