პენიტენციური რეფორმა

კახიშვილი: შეიქმნება გათავისუფლებისთვის მომზადების სპეციალური დაწესებულება

სასჯელაღსრულების სამინისტრო

პენიტენციურ სისტემაში გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება შეიქმნება, რომელშიც განთავსდებიან საშიშროების დაბალი ან საშუალო რისკის მსჯავრდებულები, რომელთა მიერ მოსახდელი თავისუფლების აღკვეთის დარჩენილი ვადა 6 თვეს არ აღემატება. ამ სიახლეს პენიტენციური სისტემის რეფორმის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტის პლენარულ სესიაზე დღეს პირველი მოსმენით განიხილება.

საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი დეპუტატებს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა კახა კახიშვილმა წარუდგინა. მისი თქმით, გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მსჯავრდებული შეძლებს, დაეუფლოს კონკრეტულ პროფესიას, უქმე დღეებში დატოვოს დაწესებულება და ესტუმროს ოჯახს. ასევე, დაწესებულების დროებით დატოვება შესაძლებელი იქნება სწავლის მიზნითაც. მათ საშუალება მიეცემათ, სრულ გათავისუფლებამდე მოაწესრიგონ ელემენტარული ყოფითი პირობები და დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული პრობლემები; მოძებნონ სამსახური და აშ.

"ეს ყოველივე ხელს შეუწყობს მსჯავრდებულთა ადაპტაციას საზოგადოებაში და რეზოციალიზაციას. აღსანიშნავია, რომ ყოველივე ამის პარალელურად, ჩვენ პრევენციაზეც ვფიქრობთ, რათა არ მოხდეს ისე, რომ მსჯავრდებული დროებით გავიდეს აღნიშნული დაწესებულებიდან და შემდეგ აღარ დაბრუნდეს. შესაბამისად, ცვლილებები შედის სისხლის სამართლის კოდექსში და დაწესებულებაში დროულად არ გამოცხადება ჩაითვლება თავის არიდებად და დაისჯება სისხლის სამართლის კანონით დადგენილი წესით", - თქვა მინისტრმა.

კახა კახიშვილის განმარტებით, გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულს, რომელიც დროულად დატოვებს პენიტენციურ დაწესეულებას, საზღვრის დატოვება აეკრძალება.

კომენტარები