მარიამ ლორთქიფანიძე

იურისტი

მარიამ ლორთქიფანიძე არის იურისტი. ბუდაპეშტში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის შედარებითი კონსტიტუტუციური სამართლის მაგისტრი. ამჟამად სწავლასა და კვლევას აგრძელებს ბერლინში ჰერთის მმართველობის სკოლაში საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის მიმართულებით. მისი კვლევის ინტერესის სფეროებია სამართლის უზენაესობა, არალიბერალური დემოკრატია, პოპულიზმი, საჯარო მმართველობის პოლიტიზაცია და საბჭოთა მემკვიდრეობის გავლენა საჯარო მმართველობაზე.

ავტორის სტატიები