ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები

"მოულოდნელია" – პრეზიდენტმა ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად კალანდარიშვილი არ წარადგინა

პრეზიდენტმა პარლამენტს ცესკო-ს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად კანდიდატურები წარუდგინა, მათ შორის არ არის მოქმედი თავმჯდომარე, გიორგი კალანდარიშვილი. აღნიშნულს ეხმიანება თავად კალანდარიშვილი და აცხადებს, რომ ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი იყო. 

"ეს იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი გადაწყვეტილება. გაუგებარია, რა გარემოებებზე დაყრდნობით განხორციელდა ჩემი კანდიდატურის არგადაცემა საკანონმდებლო ორგანოსთვის და საზოგადოებასთან ერთად მეც დიდი ინტერესით ველოდები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ან თავად მის განცხადებას".- ამბობს კალანდარიშვილი მთავარ არხთან. 

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ცესკოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე საქართველოს პარლამენტს ასარჩევად წარედგინა თამარ ალფაიძისა და რევაზ ეგაძის კანდიდატურები, ხოლო ცესკოს წევრის ერთ თანამდებობაზე - ქრისტინე ქაჯაიასა და ლევან ისაკაძის კანდიდატურები.

"რაც შეეხება ცესკო-ს მეორე წევრის თანამდებობას, ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგად პრეზიდენტის მიერ ვერ შეირჩა შესაბამისი კანდიდატურები. აქედან გამომდინარე, კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს პრეზიდენტის 2022 წლის 5 აგვისტოს N05/08/01 განკარგულებით ცხადდება ცესკო-ს წევრის ერთ თანამდებობაზე კანდიდატთა შესარჩევი ხელახალი კონკურსი და იქმნება საკონკურსო კომისია.

ზემოაღნიშნული პოზიციით დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ 2022 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით საბუთები წარადგინონ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, მისამართზე: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. N25 (საფოსტო ყუთის მეშვეობით) ან გამოაგზავნონ ელფოსტაზე: [email protected]. ცესკო-ს წევრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელიც არის უპარტიო, ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ყოფილა საარჩევნო კომისიაში პარტიის მიერ დანიშნული წევრი, საარჩევნო სუბიექტი ან მისი წარმომადგენელი, აქვს უმაღლესი განათლება, თავისუფლად ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას, აკმაყოფილებს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნებს, აქვს არანაკლებ ხუთი წლის შრომითი გამოცდილება და საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი".– აღნიშნულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციაში.

 

კომენტარები