ენერგეტიკა

ენერგეტიკაში ჩადებული ინვესტიციები 18%-ით შემცირდა

GETTY

2017 წლის 9 თვეში საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ჩადებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა $98 მილიონი შეადგინა, რაც 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 18%-ით ნკალებია. საინტერესოა, რომ თავად 2016 წელს ენერგეტიკაში 2015 წელთან შედარებით 6%-ით ნაკლები ინვესტიცია ჩაიდო, 2015 წელს კი 2014 წელთან შედარებით ინვესტიციები 35%-ით შემცირდა.

ენერგეტიკის სექტორში ჩადებული ინვესტიციები 2011-2016 წლებში:

 • 2011 - $203 მილიონი
 • 2012 - $179 მილიონი
 • 2013 - $244 მილიონი
 • 2014 - $189 მილიონი
 • 2015 - $123 მილიონი
 • 2016 - $117 მილიონი
 • 2017 (9 თვე) - $98 მილიონი

2017 წლის 9 თვეში ეკონომიკის ყველა სექტორში უცხოური ინვესტიციის სახით $1.34 მილიარდი დოლარი ჩაიდო, რაც წინა წელთან შედარებით 2.9%-ით მეტია. ინვესტიციებში პირველ ადგილზე საქართველოს სატრანსპორტო სექტორი გავიდა. 

ეკონომიკის სექტორების ათეული მათში ჩადებული ინვესტიციების მიხედვით:

 1. ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა - $447 მილიონი, კლება წინა წელთან 3.2%
 2. მშენებლობა - $241 მილიონი, ზრდა წინა წელთან 67%
 3. საფინანსო სექტორი - $156 მილიონი, კლება წინა წელთან 12%
 4. ვაჭრობა, განათლება და მომსახურება - $117 მილიონი, ზრდა წინა წელთან 27%
 5. უძრავი ქონება - $116 მილიონი, ზრდა წინა წელთან 40%
 6. ენერგეტიკა - $98 მილიონი, კლება წინა წელთან 18%
 7. სასტუმროები და რესტორნები - $75 მილიონი, ზრდა წინა წელთან 74%
 8. დამამუშავებელი მრეწველობა - $46 მილიონი, კლება წინა წელთან 58%
 9. სამთომომპოვებელი მრეწველობა - $39 მილიონი, კლება წინა წელთან 2.1%
 10. სოფლის მეურნეობა და თევზჭერა - $9 მილიონი, ზრდა წინა წელთან 61%

 

კომენტარები