არჩევნები 2016

ISFED: დარღვევების მნიშვნელოვანი ნაწილი მარნეულის საარჩევნო ოლქში ფიქსირდება

სამართთლიანი არჩევნების შეფასებით, კენჭისყრის პროცესი 15 საათის მდგომარეობით "უმეტესწინკად მშვიდ და ორგანიზებულ გარემოში მიმდინარეობს". არასამთავრობოს ცნობით, დარღვევების მნიშვნელოვანი ნაწილი მარნეულის საარჩევნო ოლქში ფიქსირდება.

"ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ იდენტიფიცირებულია საარჩევნო უბანზე ძალადობის - 1, ხმის ფარულობის დარღვევის - 3, მარკირებული ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის - 1, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვის - 1, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოების - 7, არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემის -1, არაუფლებამოსილი პირების უბანზე ყოფნის - 2, და მარკირების პროცედურის დარღვევის 1 შემთხვევა", - წერია ISFED-ის განცხადებაში.

ISFED-ის ცნობითვე, ამ დროისთვის მათი დამკვირვებლების მიერ ჩანაწერთა წიგნში დაფიქსირებულია 34 შენიშვნა, საუბნო საარჩევნო კომისიაში წარდგენილია 19, ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიაში - 18 საჩივარი.

კომენტარები