სასამართლო

მურუსიძე: სასამართლო უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე იყო წინა წლებში

სასამართლო არის უფრო დამოუკიდებელი, ვიდრე იყო წინა წლებში, თუმცა, რა თქმა უნდა ბევრი, რამე არის გამოსასწორებელი. სასამართლოზე იყო საკანონმდებლო ზეწოლა, მასიურად იყო მიღებული ისეთი კანონები, რომელიც მოსამართლეს ხელ-ფეხს უბორკავდა და არ ჰქონდა სასამართლოს შესაძლებლობა,, რომ გადაწყვეტილება მიეღო ისეთი, რომელიც შეესაბამებოდა მის შინაგან რწმენას. მაგალითად სასამართლო ძალიან დააზიანა, როდესაც შემოიღეს შეკრებითობის პრინციპი. ეს იყო კანონიერი გადაწყვეტილება, მაგრამ საზოგადოებაში იწვევდა უსამართლობის განცდას. მოსამართლეს შეზღუდული ჰქონდა უფლება, რომ როდესაც განსაკუთრებულ გარემოებას ნახავდა, მიეცა მინიმალურზე დაბალი სასჯელი. საპროცესო შეთანხმების პირობას ვერ ცვლიდა, კითხვებს ვერ სვამდა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე ეკა კვესტიაძის გადაცემა განსხვავებულ აქცენტებში.

კომენტარები