ჟურნალისტებზე ძალადობა

საგამოძიებო: 9 ნოემბერს რუსეთის მოქალაქემ ფორმულას ჟურნალისტს მანქანა განზრახ დააჯახა

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით, ტელეკომპანია ფორმულას ჟურნალისტის მიმართ ძალადობის ფაქტზე რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ამხილეს. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ე.კ-ს მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა სსკ-ის 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო. მუხლი გულისხმობს ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ.

"გამოძიებით დადგინდა, რომ 2022 წლის 9 ნოემბერს, თბილისში, ალ. პუშკინის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ ტელეკომპანია ფორმულას ჟურნალისტი დ.ქ და ამავე ტელეკომპანიის ოპერატორი მ.მ , რა დროსაც ისინი ცდილობდნენ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ე.კ-ს ჩაწერას. ბრალდებული ე.კ ჩაჯდა მისი მართვის ქვეშ მყოფ ავტომანქანაში, დაძრა იგი და განზრახ დააჯახა მის წინ მდგომ ჟურნალისტ დ.ქ-ს ფეხების არეში, რის შედეგადაც დაზარალებულმა მსუბუქი სახის დაზიანება მიიღო.

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურმა საქმეზე ყველა აუცილებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება ჩაატარა და მოიპოვა დანაშაულის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, რის საფუძველზეც, 2022 წლის 20 დეკემბერს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის მიმართ საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს სსკ-ის 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის დაიწყო.

ჟურნალისტების უფლებების და მათი პროფესიული საქმიანობის დაცვა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ყველაფერს აკეთებს, რათა ამ ტიპის საქმეების გამოძიება სწრაფი და ეფექტიანი იყოს" - ნათქვამია განცხადებაში.

კომენტარები