ფოტოგრაფია

მსოფლიო ფოტოგრაფიის გარიჟრაჟზე: მე-19 საუკუნის ფოტოები

Buzzfeed

იხილეთ როგორ გამოიყურებოდა მსოფლიო მე-19 საუკუნეში - ფოტოგრაფიის საწყის პერიოდში:

კომენტარები