საძინებლები

ფოტოგრაფი, რომელმაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანების საძინებლები გადაიღო

სამხრეთ აფრიკელმა ფოტოგრაფმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში იმოგზაურა, რათა იქ მცხოვრები ადამიანების საძინებლები გადაეღო. ის კამერას ჭერზე ამაგრებდა რათა აღებეჭდა ადამიანების ცხოვრების სტილი და კულტურული მახასიათებლები. 

კომენტარები