ქეთევან შოშიაშვილი

ქეთევან შოშიაშვილი თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლის სტუდენტია. ის აქტიურად მუშაობს თავისუფლების იდეების მზარდამჭერი საერთაშორისო სტუდენტური ორგანიზაცია “ევროპელი სტუდენტები თავისუფლებისთვის” კანპანიებსა და პროექტებზე.