მიხეილ სააკაშვილი

რა წერია სააკაშვილზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში?

სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით დროებითი ზომის მიღებაზე გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა

მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატები სტრასბურგის სასამართლოსგან დროებით ზომად ითხოვდნენ, სასამართლოს მოეწოდებინა საქართველოს მთავრობისთვის ექსპრეზიდენტის დაუყოვნებლივი გადაყვანა მულტიპროფილურ კლინიკაში. 

გადაწყვეტილება დროებით ღონისძიებაზე:


2021 წლის 10 ნოემბერს სასამართლომ გადაწყვიტა, მხარეების ინტერესების შესაბამისად და მათ წინაშე სამართალწარმოების სწორად წასამართად, დაჟინებით მოეწოდებინა გამსაჩივრებლისთვის (მიხეილ სააკაშვილისთვის) შიმშილობის შეწყვეტისკენ.

ასევე, სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მთავრობამ მას [სასამართლოს] უნდა შეატყობინოს გამსაჩივრებლის ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ასევე, ციხის საავადმყოფოში გაწეული სამედიცინო დახმარების შესახებ). მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება ციხეში და, ზოგადად, უნდა გაუწიოს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება შიმშილობის შემდეგ გამოჯანმრთელების პერიოდში.

 

კომენტარები