ინტერნეტზე წვდომა

როგორია ინტერნეტზე წვდომა საქართველოში რეგიონების მიხედვით

Imedi News

2020 წლის ივლისის მდგომარეობით, ინტერნეტზე წვდომა საქართველოს მოსახლეობის 83.8%-ს ჰქონდა, თუმცა უთანასწორო რეგიონული განაწილებით. 

გალტ & თაგარტის კვლევის მიხედვით, ინტერნეტზე წვდომა განსხვავდება რეგიონების მიხედვით, ყველაზე მაღალია თბილისსა და აჭარაში, ყველაზე დაბალი კი რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებშია. ამასთან, ინტერნეტისგან განსხვავებით, საქართველოში საკმაოდ დაბალია კომპიუტერზე წვდომა – 2020 წლის მდგომარეობით, კომპიუტერი ხელმისაწვდომი მოსახლეობის მხოლოდ 62%-სთვისაა, რაც მსოფლიო საშუალოზე(47%) მაღალია, თუმცა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებელს(79%).

ინტერნეტზე წვდომა რეგიონების მიხედვით ასეთია:

Galt & Taggart

 

კომენტარები