სააკაშვილი: საუკუნეებია, მრავალეთნიკური საზოგადოებისთვის არავის გაუკეთებია იმდენი, რაც მე

ნურავინ დამადანაშაულებს ქსენოფობიაში, იმიტომ, რომ არავის იმდენი არ გაუკეთებია საქართველოს მრავალეთნიკური საზოგადოების კონსოლიდაციისთვის საუკუნეების განმავლობაში, რაც მე გავაკეთე.

მიხეილ სააკაშვილი პასუხობს კრიტიკას ქსენოფობიური შინაარსის განცხადებებზე.

კომენტარები