ინვესტიციები

ვაშაძე: ინვესტიციები არ შემოდის იმიტომ, რომ არ ენდობიან სასამართლოს

საქართველოში ინვესტიციები არ შემოდის იმიტომ, რომ არ ენდობიან სასამართლო გადაწყვეტილებებს. სისხლის სამართლის მიმართულებით სასამართლო ხელისუფლება არის სრულიად პოლიტიკურად მოტივირებული. რას იტყვით, რომ გადავცეთ უზენაესი სასამართლოს ფუნქცია ლონდონის საარბიტრაჟო სასამართლოს ან მაგალითად ვენის საარბიტრაჟო სასამართლოს. სისხლის სამართლის კოლეგიაში მოვიწვიოთ ყველზე სანდო საერთაშორისო სისხლის სამართლის სპეციალისტები, რომლებიც გახდებიან ჩვენი უზენაესი სასამართლო.

საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი ვაშაძე.

კომენტარები